Weather

Collarenebri Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 35.1 33.9 31.7 27.5 22.8 19.2 18.5 20.8 24.6 28.7 31.7 34.2 27.3
Mean Min. (°C) 20.8 20.5 17.7 12.8 8.6 5.5 4.2 5.3 8.7 13.0 16.6 19.2 12.6
Mean Rain (mm) 66.6 54.4 46.5 34.7 33.0 34.6 33.7 25.5 25.8 36.3 47.0 51.5 489.6
Mean Rain Days 5.3 4.6 4.3 3.2 3.8 4.7 4.5 3.9 3.8 4.6 5.1 5.0 51.7

Collarenebri Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 48.0 44.6 42.1 37.6 32.6 28.3 29.1 36.6 37.5 41.5 45.2 46.0 48.0
Low Max. (°C) 21.0 17.6 18.0 15.7 13.1 9.3 9.4 10.9 12.8 16.5 16.4 18.5 9.3
High Min. (°C) 32.3 30.2 27.3 23.2 21.1 16.5 18.0 17.4 24.1 24.8 30.6 31.3 32.3
Low Min. (°C) 10.2 8.4 4.3 -1.0 -1.8 -4.1 -4.6 -5.0 -1.6 3.4 5.0 7.5 -5.0
High Rain (mm) 312.0 158.2 128.2 170.2 82.8 71.8 64.8 57.2 66.2 63.0 97.3 103.6 312.0

Collarenebri Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 39.1 37.8 35.5 31.2 25.0 21.2 20.9 25.1 29.4 33.3 37.5 38.2 28.9
Low Mn. Max. (°C) 29.4 28.3 28.0 23.6 20.8 16.6 15.2 17.4 20.0 24.2 26.8 29.1 25.6
High Mn. Min. (°C) 23.9 23.1 19.9 15.8 12.3 8.4 8.3 9.0 12.7 15.9 21.1 21.7 14.2
Low Mn. Min. (°C) 18.3 18.0 14.9 9.6 4.3 3.1 0.1 2.1 5.9 10.7 13.5 16.6 11.0
High Rain (mm) 508.4 351.4 254.2 356.0 216.2 148.1 153.6 135.0 157.3 167.1 241.2 216.4 994.8
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.6

Collarenebri Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 3.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.2 7.9
≥ 35°C 14.2 10.2 4.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.6 6.8 12.5 51.4
≥ 30°C 23.4 20.7 20.0 6.7 0.2 0.0 0.0 0.4 3.9 11.1 17.1 21.9 124.0
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 5.4 9.4 6.9 1.3 0.0 0.0 0.0 23.8
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 4.4 2.8 0.3 0.0 0.0 0.0 9.5
COLLARENEBRI (ALBERT ST)
29.5406°S  148.5817°E  145m AMSL
Commenced 1884
Rainfall records: 130.1 years between 1884 and 2017
Min. temperature records: 42.4 years between 1965 and 2017
Max. temperature records: 42.6 years between 1965 and 2017