Weather

Archerfield Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 30.4 29.8 28.8 26.6 24.0 21.4 21.2 22.6 25.2 27.0 28.5 29.6 26.2
Mean Min. (°C) 20.3 20.1 18.5 15.1 11.9 9.3 7.6 8.1 11.1 14.3 17.2 19.1 14.3
Mean Rain (mm) 140.5 150.8 128.6 78.3 73.7 67.5 47.6 37.1 35.5 74.7 100.2 125.5 1061.0
Mean Rain Days 11.0 12.1 12.7 9.8 8.9 7.4 6.3 5.8 6.2 8.3 9.6 10.9 105.1

Archerfield Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 43.5 41.8 38.7 34.9 31.3 28.9 29.2 35.7 37.8 39.4 42.1 39.8 43.5
Low Max. (°C) 21.1 21.1 19.8 17.1 16.4 12.0 11.2 12.3 14.8 17.5 18.0 19.4 11.2
High Min. (°C) 27.8 27.1 25.5 22.5 21.7 18.8 19.5 18.6 20.4 22.6 24.3 24.9 27.8
Low Min. (°C) 13.7 14.2 10.1 5.3 0.6 -0.8 -2.5 -1.8 -0.4 4.2 7.2 9.8 -2.5
High Rain (mm) 186.0 343.7 192.0 163.1 182.6 174.8 158.8 83.2 57.7 117.9 161.0 113.8 343.7

Archerfield Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 32.9 33.0 31.3 29.3 27.2 23.6 22.9 25.5 28.2 30.6 31.1 32.4 27.6
Low Mn. Max. (°C) 27.7 27.2 26.8 24.3 22.3 19.3 19.2 20.1 22.7 24.6 26.0 27.1 24.0
High Mn. Min. (°C) 22.4 21.6 21.0 17.9 15.4 11.8 12.3 11.6 14.5 17.1 19.8 21.3 15.8
Low Mn. Min. (°C) 17.0 18.0 16.1 12.0 8.2 6.1 3.5 4.3 5.0 10.4 15.0 16.2 10.1
High Rain (mm) 622.5 600.2 458.0 461.6 550.6 494.4 375.1 137.8 114.7 394.6 391.6 444.0 1964.2
Low Rain (mm) 10.4 13.4 3.6 1.0 3.0 0.8 0.0 0.0 0.4 1.3 1.3 16.1 449.8

Archerfield Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
≥ 35°C 1.6 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 1.2 4.8
≥ 30°C 17.0 13.0 8.5 1.9 0.1 0.0 0.0 0.2 1.7 5.0 8.8 13.4 66.0
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 2.8
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5
ARCHERFIELD AIRPORT
27.5717°S  153.0078°E  13m AMSL
Commenced 1929
Rainfall records: 83.3 years between 1929 and 2017
Min. temperature records: 41.4 years between 1939 and 2017
Max. temperature records: 41.5 years between 1939 and 2017