Weather

Badgingarra Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 34.5 34.7 31.8 27.1 22.4 18.7 17.5 18.2 20.5 24.5 28.4 31.9 25.7
Mean Min. (°C) 17.1 17.8 16.5 13.6 10.7 8.4 7.2 7.1 7.6 9.5 12.4 14.9 11.8
Mean Rain (mm) 10.2 14.7 16.7 25.2 69.0 102.0 101.4 83.2 49.0 27.1 19.2 9.4 517.7
Mean Rain Days 2.4 2.5 3.3 6.2 11.0 13.7 15.3 13.9 11.4 7.9 5.3 3.0 92.8

Badgingarra Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 46.9 46.0 43.3 40.5 35.2 27.2 26.0 27.7 34.6 38.8 42.2 44.3 46.9
Low Max. (°C) 19.5 19.6 17.4 16.5 10.7 10.3 10.4 10.3 12.0 13.6 14.0 21.0 10.3
High Min. (°C) 28.0 28.2 27.0 22.9 20.9 16.5 15.3 16.0 17.3 20.7 26.7 29.4 29.4
Low Min. (°C) 6.9 7.8 5.3 5.0 1.0 -0.1 1.3 0.1 0.5 0.4 1.7 4.0 -0.1
High Rain (mm) 48.2 64.8 74.0 51.9 68.2 74.9 60.8 49.0 41.2 33.0 98.4 40.4 98.4

Badgingarra Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 36.6 39.3 34.0 29.8 26.1 20.9 18.6 21.4 24.0 29.0 31.3 34.2 28.1
Low Mn. Max. (°C) 31.1 31.5 29.1 23.2 20.2 16.7 15.4 16.1 17.7 21.3 24.5 27.3 23.9
High Mn. Min. (°C) 19.4 21.8 19.0 16.3 13.9 10.2 9.6 9.4 10.4 11.9 17.2 17.2 13.2
Low Mn. Min. (°C) 14.9 15.0 13.7 10.9 9.1 6.4 5.5 5.3 5.1 7.2 8.7 11.7 10.5
High Rain (mm) 74.3 105.7 104.8 75.0 183.1 292.3 180.8 182.1 92.6 69.0 112.5 43.4 785.2
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6 10.6 7.9 6.0 4.4 1.8 0.0 0.0 234.1

Badgingarra Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 4.0 3.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 10.1
≥ 35°C 12.9 12.2 7.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.2 7.9 44.1
≥ 30°C 20.8 19.5 16.9 6.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 3.8 10.3 16.2 92.6
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 1.0
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BADGINGARRA RESEARCH STN
30.3381°S  115.5394°E  275m AMSL
Commenced 1962
Rainfall records: 50.9 years between 1962 and 2017
Min. temperature records: 41.8 years between 1965 and 2017
Max. temperature records: 42.0 years between 1965 and 2017