Weather

Coober Pedy Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 36.7 35.5 31.8 27.0 22.1 18.3 18.4 21.0 25.6 28.9 32.2 34.5 27.7
Mean Min. (°C) 22.3 21.6 18.4 14.3 10.2 7.0 6.3 7.6 11.2 14.2 17.7 20.0 14.2
Mean Rain (mm) 14.0 13.8 12.1 14.1 10.8 12.9 5.3 6.8 9.9 11.5 12.5 21.1 145.2
Mean Rain Days 2.2 2.7 2.6 3.0 3.0 3.9 2.9 2.9 3.5 3.2 4.4 5.0 37.0

Coober Pedy Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 47.4 47.0 43.9 41.5 33.5 32.1 30.1 33.8 39.4 44.8 45.4 45.6 47.4
Low Max. (°C) 20.5 18.2 18.1 16.4 12.7 10.9 9.9 12.9 14.6 13.4 19.3 18.4 9.9
High Min. (°C) 33.6 32.2 28.8 23.3 20.2 18.4 17.1 19.6 22.6 27.0 30.2 29.9 33.6
Low Min. (°C) 12.0 12.0 9.2 1.5 2.0 -0.1 -0.4 0.9 2.9 5.5 7.1 10.1 -0.4
High Rain (mm) 49.6 40.0 42.0 115.0 46.2 40.0 7.2 19.0 61.4 22.2 31.0 33.6 115.0

Coober Pedy Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 40.2 38.3 34.6 31.1 24.3 19.7 21.6 24.1 30.8 34.7 35.2 36.7 28.9
Low Mn. Max. (°C) 34.3 31.5 28.4 24.5 19.3 16.4 14.6 18.3 21.3 24.6 28.5 30.0 26.3
High Mn. Min. (°C) 26.0 24.4 20.5 16.5 12.9 9.1 8.3 10.2 14.2 18.3 19.9 21.7 14.9
Low Mn. Min. (°C) 19.7 17.9 16.2 11.9 8.3 3.8 4.1 5.5 9.8 11.4 15.6 16.6 13.6
High Rain (mm) 104.2 88.4 75.8 161.6 52.2 61.2 21.4 26.0 66.8 45.8 38.2 76.6 308.2
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 36.8

Coober Pedy Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 8.7 5.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 4.3 21.0
≥ 35°C 20.2 15.9 8.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.2 9.5 14.3 72.9
≥ 30°C 28.2 23.7 19.7 7.6 1.3 0.1 0.0 1.0 6.5 12.2 18.7 24.3 137.4
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
COOBER PEDY AIRPORT
29.0347°S  134.7222°E  225m AMSL
Commenced 1994
Rainfall records: 21.8 years between 1994 and 2017
Min. temperature records: 22.5 years between 1994 and 2017
Max. temperature records: 22.6 years between 1994 and 2017