Weather

Friendly Beach Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 23.1 22.9 21.6 18.8 16.1 14.0 13.8 14.7 16.8 18.2 19.8 21.8 18.5
Mean Min. (°C) 13.2 13.3 12.1 9.8 8.2 6.4 5.7 6.2 7.6 8.5 10.2 11.7 9.4
Mean Rain (mm) 68.0 56.8 56.6 50.9 54.4 58.5 46.8 50.7 43.8 54.9 76.8 43.6 661.7
Mean Rain Days 9.4 11.7 11.9 11.2 11.2 11.5 12.1 11.4 13.6 12.7 12.3 11.3 134.4

Friendly Beach Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 40.0 38.6 37.0 31.4 24.0 21.0 19.7 23.5 28.7 33.6 35.0 39.8 40.0
Low Max. (°C) 15.0 15.0 14.4 10.9 9.8 7.1 8.2 7.6 9.9 10.7 10.7 13.9 7.1
High Min. (°C) 22.0 20.1 20.1 17.5 17.0 14.7 12.4 14.0 15.0 18.7 17.2 20.8 22.0
Low Min. (°C) 6.0 6.6 5.3 1.0 -1.1 -0.6 -0.9 -0.1 -1.0 1.2 3.0 5.2 -1.1
High Rain (mm) 138.2 60.4 85.4 75.4 105.8 53.0 60.0 62.0 52.2 49.2 69.0 45.0 138.2

Friendly Beach Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 24.6 25.5 23.2 21.1 18.0 14.9 15.1 16.0 18.4 20.6 21.9 23.8 19.1
Low Mn. Max. (°C) 20.9 20.5 20.1 16.4 14.6 12.1 12.4 13.1 14.6 16.6 17.9 19.5 17.8
High Mn. Min. (°C) 14.6 15.1 13.5 11.1 10.3 7.4 7.3 8.2 8.4 10.0 12.0 12.9 9.9
Low Mn. Min. (°C) 11.5 11.7 10.5 7.6 6.9 4.4 4.3 4.3 5.7 6.9 8.8 10.5 8.6
High Rain (mm) 221.2 201.4 131.6 137.0 219.8 270.6 110.2 114.4 122.2 152.4 258.2 77.0 1055.4
Low Rain (mm) 1.4 11.6 9.2 7.2 10.2 9.4 9.8 4.2 8.6 9.6 16.0 12.2 409.4

Friendly Beach Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
≥ 35°C 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0
≥ 30°C 1.7 1.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1.1 5.0
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.1 2.6 2.4 0.8 0.2 0.0 0.0 8.2
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8
FRIENDLY BEACHES
41.9953°S  148.2794°E  55m AMSL
Commenced 1997
Rainfall records: 19.0 years between 1997 and 2017
Min. temperature records: 19.4 years between 1997 and 2017
Max. temperature records: 19.3 years between 1997 and 2017