Weather

Wangaratta Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 31.9 31.0 27.7 22.5 17.5 14.0 12.9 14.5 17.6 21.4 25.8 29.2 22.1
Mean Min. (°C) 14.2 13.8 10.8 7.0 4.3 3.0 2.6 3.0 4.7 6.4 9.4 11.7 7.5
Mean Rain (mm) 42.5 44.9 40.3 39.7 58.3 67.6 66.6 58.8 57.0 50.1 51.6 43.7 621.1
Mean Rain Days 5.4 5.5 5.6 6.8 10.8 14.6 17.3 14.7 11.7 9.2 7.8 7.0 112.8

Wangaratta Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 45.8 45.8 39.2 33.9 27.9 21.7 20.0 23.1 29.3 35.8 41.4 42.2 45.8
Low Max. (°C) 18.7 11.8 13.0 10.0 8.4 4.5 5.6 7.7 9.6 11.7 14.2 15.0 4.5
High Min. (°C) 26.6 24.2 22.7 18.5 15.5 13.3 13.5 13.1 15.9 16.9 22.9 25.3 26.6
Low Min. (°C) 3.5 3.0 1.1 -2.7 -5.0 -7.2 -4.9 -6.3 -3.3 -3.3 0.1 0.9 -7.2
High Rain (mm) 60.6 91.6 78.6 56.8 49.2 44.8 44.0 35.6 43.0 88.8 91.0 61.4 91.6

Wangaratta Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 34.9 35.0 30.8 25.8 19.6 16.1 14.6 16.5 20.2 26.5 30.6 32.5 23.6
Low Mn. Max. (°C) 28.5 26.6 24.5 19.1 15.9 12.7 11.0 12.5 14.5 17.7 21.4 26.4 20.6
High Mn. Min. (°C) 16.5 17.0 13.8 11.5 8.8 7.5 6.1 5.1 7.5 9.3 12.5 14.4 9.0
Low Mn. Min. (°C) 10.8 10.9 7.7 3.9 1.5 -2.2 -1.6 -0.1 2.1 3.3 6.5 8.3 6.0
High Rain (mm) 148.2 181.4 170.8 135.0 183.6 145.2 133.5 112.0 153.6 166.2 110.4 128.4 960.8
Low Rain (mm) 2.8 0.8 0.6 3.6 5.0 22.0 12.4 5.2 12.8 0.2 11.6 4.6 283.0

Wangaratta Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.7
≥ 35°C 8.3 5.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 3.8 19.6
≥ 30°C 20.5 17.6 9.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.2 13.8 66.9
≤ 2°C 0.0 0.0 0.1 2.7 9.9 12.9 14.1 13.1 8.0 4.2 0.5 0.1 63.8
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.7 5.5 8.1 9.1 6.7 2.9 0.9 0.0 0.0 32.9
WANGARATTA AERO
36.4206°S  146.3056°E  153m AMSL
Commenced 1987
Rainfall records: 29.9 years between 1987 and 2017
Min. temperature records: 29.9 years between 1987 and 2017
Max. temperature records: 29.9 years between 1987 and 2017