Weather

Wagga Wagga Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 31.7 30.9 27.7 22.5 17.4 13.8 12.7 14.5 17.7 21.6 25.9 29.5 22.1
Mean Min. (°C) 16.3 16.4 13.4 9.2 5.9 3.7 2.8 3.5 5.1 7.8 10.9 13.8 9.1
Mean Rain (mm) 40.8 41.0 45.1 40.2 50.9 51.2 55.0 51.4 50.0 56.8 46.4 45.6 574.2
Mean Rain Days 5.3 5.3 5.6 6.8 9.7 12.4 14.7 13.4 10.7 9.5 7.4 6.2 105.2

Wagga Wagga Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 44.8 45.2 39.5 35.4 27.4 23.2 23.2 26.6 31.8 36.3 42.8 43.2 45.2
Low Max. (°C) 15.2 13.4 14.1 9.7 6.6 5.6 3.4 7.3 8.8 10.2 11.6 13.6 3.4
High Min. (°C) 29.5 28.6 24.5 21.7 17.8 13.8 14.8 14.4 19.1 21.9 27.6 29.8 29.8
Low Min. (°C) 3.4 2.3 2.6 -2.1 -4.4 -5.2 -6.3 -5.4 -3.8 -2.2 -0.2 3.4 -6.3
High Rain (mm) 91.8 69.1 110.8 78.0 91.2 50.2 46.0 44.4 49.8 55.8 57.8 67.6 110.8

Wagga Wagga Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 35.8 35.2 31.2 27.3 20.1 17.5 15.1 19.0 21.6 27.1 32.8 32.7 24.3
Low Mn. Max. (°C) 27.5 27.4 23.6 19.3 13.9 11.8 10.8 12.4 14.2 17.8 21.0 25.8 20.0
High Mn. Min. (°C) 19.7 20.5 16.5 12.5 9.6 8.0 5.6 5.9 7.6 11.5 15.8 17.6 10.5
Low Mn. Min. (°C) 12.2 13.0 9.4 5.4 1.7 1.1 -1.7 1.0 2.6 5.3 5.9 9.3 7.9
High Rain (mm) 174.4 187.2 249.2 216.9 190.3 138.8 130.0 101.4 171.0 181.7 152.4 213.4 1019.2
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.5 4.6 0.8 1.8 6.4 4.1 0.6 0.2 0.5 245.2

Wagga Wagga Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.4
≥ 35°C 7.8 4.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 4.2 20.0
≥ 30°C 19.8 16.6 8.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.4 14.4 68.1
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.9 5.6 10.3 13.4 10.8 6.6 2.0 0.2 0.0 49.3
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 4.8 7.5 5.2 2.2 0.3 0.0 0.0 21.9
WAGGA WAGGA AMO
35.1583°S  147.4575°E  212m AMSL
Commenced 1941
Rainfall records: 75.6 years between 1941 and 2017
Min. temperature records: 75.3 years between 1942 and 2017
Max. temperature records: 75.3 years between 1942 and 2017