Weather

Thargomindah Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 38.4 36.6 33.8 29.7 24.1 20.0 20.0 22.8 27.6 31.6 34.3 36.7 29.6
Mean Min. (°C) 25.4 24.4 21.5 16.7 11.0 7.9 6.6 8.3 12.7 16.7 20.6 23.2 16.2
Mean Rain (mm) 38.2 49.0 40.1 14.1 17.1 17.5 12.5 9.6 11.3 12.6 34.2 27.1 284.1
Mean Rain Days 3.6 4.3 3.9 1.5 2.8 4.2 3.6 2.1 2.9 3.0 5.0 4.1 38.5

Thargomindah Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 48.8 47.2 43.8 38.9 32.9 30.4 28.5 36.3 39.2 42.8 45.4 45.0 48.8
Low Max. (°C) 24.8 22.0 20.3 19.4 15.2 11.5 12.1 13.7 15.0 17.5 19.5 21.0 11.5
High Min. (°C) 33.4 34.1 29.9 25.8 21.5 19.3 18.8 21.3 25.0 29.9 32.8 32.6 34.1
Low Min. (°C) 17.2 12.3 9.4 6.5 1.0 -0.8 -0.9 0.1 4.4 6.2 9.7 13.7 -0.9
High Rain (mm) 74.5 123.4 75.6 58.4 47.2 61.2 37.4 20.6 34.6 28.0 42.8 52.6 123.4

Thargomindah Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 41.6 40.4 37.0 33.1 25.9 21.7 21.9 26.1 32.0 35.8 37.8 39.1 30.8
Low Mn. Max. (°C) 35.9 31.7 30.4 26.6 20.9 16.5 18.2 19.5 22.1 28.3 29.5 31.6 27.0
High Mn. Min. (°C) 28.4 27.1 23.5 19.7 13.9 10.1 8.6 10.7 14.0 20.3 23.7 26.1 17.0
Low Mn. Min. (°C) 22.3 21.7 19.0 14.3 7.8 5.3 3.9 5.7 11.0 14.2 17.9 20.2 14.5
High Rain (mm) 116.8 199.4 143.8 106.7 51.9 64.4 64.7 35.6 61.6 41.1 132.0 144.1 796.6
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5

Thargomindah Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 10.7 6.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.7 7.3 28.5
≥ 35°C 24.1 16.9 12.4 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 8.3 13.2 20.9 94.5
≥ 30°C 27.9 23.9 23.7 15.2 1.6 0.1 0.0 1.7 10.1 18.1 24.2 27.2 164.5
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
THARGOMINDAH AIRPORT
27.9867°S  143.8150°E  131m AMSL
Commenced 1999
Rainfall records: 17.9 years between 1999 and 2017
Min. temperature records: 17.1 years between 1999 and 2017
Max. temperature records: 17.1 years between 1999 and 2017