Weather

Longreach Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 37.1 35.9 34.7 31.5 27.1 23.7 23.6 26.0 30.2 34.0 36.3 37.5 31.4
Mean Min. (°C) 23.1 22.5 20.5 16.5 12.1 8.3 7.1 8.5 12.6 16.9 20.1 22.2 15.8
Mean Rain (mm) 78.7 77.2 54.2 34.8 24.8 19.3 19.0 11.3 12.1 21.5 29.8 55.3 437.5
Mean Rain Days 7.1 6.7 4.8 2.8 2.8 2.3 2.3 2.0 2.4 3.8 4.5 6.3 45.8

Longreach Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 47.3 45.0 43.6 39.6 36.5 34.3 34.0 37.5 40.8 43.8 45.8 46.6 47.3
Low Max. (°C) 22.4 21.1 22.0 15.5 15.2 8.3 9.1 12.5 16.2 21.0 21.1 20.7 8.3
High Min. (°C) 30.7 31.5 28.5 25.9 25.2 20.0 19.4 19.6 26.0 28.8 29.1 30.7 31.5
Low Min. (°C) 13.4 14.5 8.7 2.9 0.5 -1.5 -2.9 -0.9 2.0 4.2 9.3 11.8 -2.9
High Rain (mm) 175.3 121.9 120.4 184.6 95.4 58.6 89.2 31.8 42.8 40.6 66.0 91.4 184.6

Longreach Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 39.9 39.8 39.1 34.6 30.3 27.0 26.2 31.8 34.4 37.4 39.7 41.0 33.2
Low Mn. Max. (°C) 30.4 31.3 31.6 26.7 22.2 19.7 20.5 22.8 25.5 30.0 31.2 32.2 29.5
High Mn. Min. (°C) 25.7 24.7 24.0 20.3 16.4 12.0 11.8 11.7 16.4 20.3 23.6 24.9 17.4
Low Mn. Min. (°C) 19.3 20.2 18.0 13.0 7.9 4.0 3.8 3.8 9.3 13.5 16.6 19.6 13.7
High Rain (mm) 420.4 243.8 413.4 313.8 171.7 173.8 112.0 71.7 130.8 136.6 183.0 195.8 1026.5
Low Rain (mm) 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 106.8

Longreach Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 6.9 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 4.2 7.9 23.2
≥ 35°C 23.3 18.3 15.0 3.1 0.1 0.0 0.0 0.2 3.2 12.9 20.4 24.1 117.3
≥ 30°C 28.9 26.6 28.9 22.9 6.0 0.5 0.6 4.0 16.4 26.6 28.1 29.5 214.2
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 3.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
LONGREACH AERO
23.4397°S  144.2828°E  192m AMSL
Commenced 1949
Rainfall records: 62.3 years between 1949 and 2017
Min. temperature records: 50.5 years between 1966 and 2017
Max. temperature records: 50.7 years between 1966 and 2017