Weather

Leigh Creek Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 35.6 34.8 31.3 26.2 21.1 17.1 16.6 19.1 23.4 27.2 30.9 33.3 26.3
Mean Min. (°C) 20.8 20.5 17.5 12.9 8.9 5.6 4.8 6.1 9.4 12.6 16.3 18.7 12.8
Mean Rain (mm) 25.0 27.5 20.1 16.3 18.5 18.7 16.4 16.9 20.1 17.4 18.9 23.9 239.9
Mean Rain Days 3.6 2.8 2.9 3.0 4.1 5.4 6.3 4.9 4.3 3.9 4.4 4.0 46.3

Leigh Creek Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 46.3 45.4 42.0 37.3 32.1 27.7 26.3 32.0 37.7 43.0 45.2 45.4 46.3
Low Max. (°C) 20.2 17.0 16.8 15.6 9.2 9.6 9.3 10.9 11.7 14.1 18.1 20.0 9.2
High Min. (°C) 33.0 33.2 29.7 23.6 19.8 18.5 15.6 19.1 21.5 27.0 29.4 32.5 33.2
Low Min. (°C) 11.0 10.5 6.7 2.2 -0.7 -1.7 -2.4 -1.2 0.9 2.5 6.1 7.0 -2.4
High Rain (mm) 61.2 57.4 83.8 67.4 45.0 35.6 15.8 39.8 97.6 33.6 50.0 112.6 112.6

Leigh Creek Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 39.9 38.2 35.0 30.8 24.3 18.7 19.5 22.9 28.8 33.7 34.3 35.9 27.9
Low Mn. Max. (°C) 31.8 31.5 27.8 22.9 18.7 14.0 13.9 16.3 19.0 22.2 27.3 29.4 24.7
High Mn. Min. (°C) 25.8 23.7 20.9 16.0 11.4 8.6 6.6 7.9 12.2 16.5 19.6 20.8 13.9
Low Mn. Min. (°C) 17.3 16.7 14.6 10.5 6.8 2.7 2.1 3.6 6.9 10.0 12.9 16.4 11.9
High Rain (mm) 86.8 119.6 175.1 112.4 59.8 77.0 53.4 64.4 112.8 60.2 76.0 157.0 496.0
Low Rain (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 77.6

Leigh Creek Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 6.4 3.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.6 14.7
≥ 35°C 17.3 14.0 7.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 6.8 12.2 59.2
≥ 30°C 26.4 23.2 18.9 5.8 0.1 0.0 0.0 0.1 3.2 9.0 16.1 22.2 121.4
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.1 5.9 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 13.3
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
LEIGH CREEK AIRPORT
30.5963°S  138.4219°E  259m AMSL
Commenced 1982
Rainfall records: 29.8 years between 1982 and 2017
Min. temperature records: 34.1 years between 1982 and 2017
Max. temperature records: 34.2 years between 1982 and 2017