Weather

Munglinup West Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 28.9 28.9 27.0 24.3 20.5 17.5 16.6 18.0 19.9 23.5 26.1 27.4 23.2
Mean Min. (°C) 14.5 15.1 13.9 12.1 9.7 7.7 6.6 6.9 7.3 9.4 11.4 12.6 10.6
Mean Rain (mm) 44.6 36.2 36.6 31.9 42.6 39.7 43.8 42.8 40.7 38.0 31.4 78.3 506.7
Mean Rain Days 8.3 7.1 8.4 11.6 13.8 15.7 16.9 17.3 15.0 11.3 10.1 7.9 135.3

Munglinup West Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 47.6 44.1 43.7 36.5 32.0 27.5 24.8 30.7 34.9 39.0 43.1 45.2 47.6
Low Max. (°C) 15.2 16.4 16.2 14.0 10.1 10.6 9.5 10.8 10.5 12.4 15.1 17.3 9.5
High Min. (°C) 25.0 25.8 22.1 20.8 20.0 15.0 12.7 17.2 15.9 21.6 22.7 23.9 25.8
Low Min. (°C) 8.0 8.1 6.2 4.2 3.1 2.1 1.3 1.8 1.3 2.6 3.6 5.0 1.3
High Rain (mm) 161.4 65.6 59.2 33.4 47.6 29.4 31.0 21.2 24.2 36.6 20.4 711.0 711.0

Munglinup West Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 30.6 31.2 29.2 26.0 23.0 18.8 18.5 20.6 22.3 27.6 28.4 29.9 24.0
Low Mn. Max. (°C) 24.9 25.5 24.4 20.5 18.8 15.9 15.8 16.1 17.9 20.8 21.7 25.3 22.5
High Mn. Min. (°C) 15.4 16.8 15.9 14.6 11.8 8.8 7.8 8.6 8.7 11.9 12.9 13.7 11.2
Low Mn. Min. (°C) 13.4 14.0 12.8 10.7 8.3 6.1 5.9 5.2 5.9 7.4 9.8 11.0 10.0
High Rain (mm) 207.2 182.4 129.0 81.0 111.2 82.8 81.2 94.0 66.6 82.8 66.0 727.2 1160.2
Low Rain (mm) 2.6 3.6 6.2 0.0 4.0 13.6 13.6 21.8 18.2 2.2 0.0 1.6 346.0

Munglinup West Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 1.6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 3.9
≥ 35°C 5.1 5.1 2.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.5 4.1 19.6
≥ 30°C 11.7 10.9 7.8 3.5 0.3 0.0 0.0 0.2 0.5 3.9 7.3 9.3 52.1
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUNGLINUP WEST
33.5547°S  120.6997°E  220m AMSL
Commenced 2002
Rainfall records: 14.9 years between 2002 and 2017
Min. temperature records: 15.0 years between 2002 and 2017
Max. temperature records: 15.0 years between 2002 and 2017