Weather

Bairnsdale Ap Long-term Averages

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
Mean Max. (°C) 25.9 25.5 24.0 20.7 17.6 15.0 14.6 15.7 17.7 19.9 21.7 23.7 20.1
Mean Min. (°C) 12.9 12.9 11.3 8.7 6.7 4.7 4.0 4.4 5.9 7.5 9.6 11.2 8.3
Mean Rain (mm) 48.2 47.7 45.3 59.7 44.5 66.3 49.0 37.5 53.0 61.3 80.2 59.8 652.7
Mean Rain Days 8.9 8.7 10.2 12.7 14.8 15.3 15.0 14.1 14.5 13.9 12.1 11.4 144.5

Bairnsdale Ap Daily Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Max. (°C) 44.6 46.2 40.8 37.5 29.4 25.0 22.4 27.0 32.6 35.3 43.5 41.6 46.2
Low Max. (°C) 14.4 15.2 14.4 10.6 9.2 7.5 8.0 7.5 9.0 10.0 10.9 13.1 7.5
High Min. (°C) 24.1 24.0 21.5 18.9 15.6 13.7 12.0 15.6 18.0 18.4 22.5 21.3 24.1
Low Min. (°C) 4.2 3.5 2.0 0.5 -3.0 -3.2 -3.5 -4.5 -2.2 -1.0 1.6 3.1 -4.5
High Rain (mm) 52.6 80.4 44.0 103.2 119.9 109.4 80.2 29.8 58.2 54.0 105.2 52.6 119.9

Bairnsdale Ap Monthly Records

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
High Mn. Max. (°C) 28.6 29.9 26.4 23.8 20.0 17.0 16.0 18.1 19.9 23.3 26.1 26.2 21.3
Low Mn. Max. (°C) 22.7 22.1 21.1 17.6 15.6 12.8 12.8 12.9 15.4 17.3 19.5 20.2 18.4
High Mn. Min. (°C) 15.1 15.7 14.7 10.9 9.5 8.1 5.6 6.0 7.6 9.1 12.3 13.3 9.2
Low Mn. Min. (°C) 10.2 10.0 9.3 6.6 4.6 3.5 2.8 2.9 4.1 5.4 7.4 9.2 7.3
High Rain (mm) 111.3 206.8 144.0 181.0 225.4 322.6 182.0 65.0 172.7 123.0 275.6 153.0 904.2
Low Rain (mm) 2.6 5.6 3.8 10.6 12.8 10.2 10.5 5.4 13.0 8.0 13.8 18.8 393.8

Bairnsdale Ap Average Number of Days With Temperatures

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
≥ 40°C 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2
≥ 35°C 2.8 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 7.3
≥ 30°C 6.4 5.2 3.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.5 3.8 22.4
≤ 2°C 0.0 0.0 0.0 0.4 2.6 6.1 7.9 6.6 3.4 1.1 0.2 0.0 27.0
≤ 0°C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 2.4 1.8 0.6 0.1 0.0 0.0 6.9
BAIRNSDALE AIRPORT
37.8817°S  147.5669°E  49m AMSL
Commenced 1942
Rainfall records: 36.9 years between 1942 and 2017
Min. temperature records: 36.0 years between 1943 and 2017
Max. temperature records: 36.1 years between 1943 and 2017